glikol.com | glikole i płyny chłodnicze

POZOSTAŁE:

W ofercie posiadamy także poniższe produkty i usługi:

Glikol monoetylenowy techniczny min. 99,5%
Glikol monopropylenowy techniczny min. 99,5%
Woda demineralizowana
Chemia instalacyjna FERNOX
Utylizacja przepracowanych płynów na bazie glikoli
Napełnianie instalacji o dużej pojemności
Badania laboratoryjne płynów na bazie glikoli

ZAPYTAJ O PRODUKTY