Czyszczenie chemiczne instalacji

 

Zajmujemy się czyszczeniem chemicznym instalacji przemysłowych wodnych i glikolowych.


Wykonujemy kompleksową wymianę glikolowego medium pracującego w instalacjach chłodu, ogrzewania, wody lodowej, klimatyzacji, ciepła technologicznego itp. Zapewniamy dostawę nowego czynnika glikolowego oraz odbiór zużytego płynu i przekazanie go do utylizacji wraz z wystawieniem Karty Przekazania Odpadu w BDO. Po wizji lokalnej możemy również wykonać usługę wypompowania zużytego produktu, wyczyszczenia chemicznego i napełnienia instalacji nowym medium.


Świadczymy także usługi oceny aktualnego stanu płynu glikolowego znajdującego się w instalacji poprzez wykonanie badań laboratoryjnych.