Jakość | Karty | Nowoczesne technologie

 

Płyny instalacyjne i koncentraty na bazie glikolu propylenowego (ekologiczne i biodegradowalne) posiadają Rekomendację Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. W celu zapewnienia najwyższych standardów proces produkcji przechodzi przez kontrolę jakości w przyzakładowym laboratorium. Współpraca z jednostkami badawczo naukowymi oraz laboratoriami gwarantuje, że nasze płyny są ekologiczne, bezpieczne i niezawodne w działaniu.

Jeśli potrzebujesz informacji technicznych, napisz:

Rekomendacja Techniczna ITB
Specyfikacje techniczne
Deklaracja Zgodności
Karty charakterystyki
Atest PZH

Doradztwo technologiczne

 

Zapewniamy odpowiedni dobór płynu instalacyjnego poprzez rozmowę telefoniczną lub wizytę technologa

możliwość przetestowania partii koncentratu lub gotowego płynu chłodniczego

pomiar aktualnego stężenia w instalacji i analizę jego przydatności

kompleksowe badania laboratoryjne płynów pracujących

szkolenia na temat naszych produktów